این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
• ...
  معرفی همایش

 

تغییر اقلیم از مهمترین چالش‌های قرن جاری است و از پیچیده‌ترین مشکلاتی است که بشر با آن مواجه بوده است. وقوع سیل‌هایی با شدت بالا، سرما و گرماهای بی‌موقع، تکرار بیشتر خشکسالی، بالا آمدن سطح آب دریاها، طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی، گرم شدن جهانی هوا از جمله مواردی است که بحث تغییر اقلیم را در دهه‌های جاری در جهان بیشتر مطرح کرده است. پدیده‌هایی نظیر گردباد، سیل، بارش تگرگ و خشکسالی با شدت بیشتر و در فواصل زمانی کمتر روی خواهد داد. در نتیجه تولید محصولات کشاورزی نیز دچار نوسان خواهد شد. اختلالاتی در تأمین مواد غذایی در سطح محلی روی خواهد داد. البته باید در نظر داشت که پیش‌بینی‌های فوق صرفاً با فرض گرم شدن هوا و عدم دخالت هر عامل دیگری محاسبه شده است و ممکن است بتوان با معرفی فناوری‌ها و روش‌های جدید، آثار تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی کاهش داده شود یا حتی به طور کامل رفع گردد. برای مثال می‌توان به معرفی ارقام اصلاح شده و تغییر شیوه‌های مدیریت در جهت افزایش عملکرد اشاره نمود. همچنین روش‌های مبتنی بر حفاظت منابع و توسعه آبیاری در کنار معرفی ارقام زراعی جدید نقش موثری در کاهش حساسیت برخی اکوسیستم‌ها به تغییرات اقلیمی باز خواهد کرد.

 

یکی از چالش‌های مهم کشور تولید پایدار و حتی افزایش محصولات کشاورزی در شرایط آب و هوایی مختلف است. لذا دانشگاه علوم کشاورزی در صدد برگزاری همایش "تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی"است. هدف از این همایش گرد هم آوری متخصصان و کارشناسان جهت بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارها و راهبردها و نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه است. لذا این همایش بر روی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر تولیدات گیاهی و چگونگی مواجه شدن و نیز جستجوی روش‌ها و راهبردهایی برای پایداری و افزایش تولیدات گیاهی تمرکز خواهد نمود.

 

  تاریخ های مهم

**با توجه به تماس‌های مکرر پژوهشگران و اساتید محترم با دبیرخانه همایش، مهلت ارسال مقالات تا 6 شهریورماه 1395 تمدید شد. شایان ذکر است تاریخ مذکور، قابل تمدید نمی‌باشد. لذا شایسته است پژوهشگران محترم تا قبل از پایان موعد مقرر نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.
زمان برگزاری همایش: 18 شهریورماه 1395
  محورهای همایش
- تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک
- تغییراقلیم، تولیدات زراعی و باغی و راهبردها
- تنش‌های غیرزنده مرتبط با تغییر اقلیم و تأتیر آن بر گیاه
- تنش‌های زنده مرتبط با تغییر اقلیم و تأثیر آن بر گیاه
- به‌نژادی و معرفی گیاهان جدید در راستای تغییر اقلیم
  راهنماي نگارش مقالات براي چاپ در همایش

راهنماي نگارش مقالات براي چاپ در همایش

رعايت شیوه‌نامه زير در نگارش مقاله‌هايي كه براي چاپ به همایش ارسال مي‌گردد ضروري است. لذا از ارایه‌دهندگان مقاله‌ها درخواست می‌گردد که مقاله به زبان فارسی با فرمت زیر حداکثر در دو صفحه A4 تهیه و برای بررسی و داوری ارسال نمایند. مقاله ارسالی با تاکید بر روش‌ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و در آن از کلمات اختصاري مبهم استفاده نشود.


مشخصات بخش‌هاي مختلف مقاله

1- برگ شناسه (معرفي نويسنده يا نويسندگان): که شامل نام و نام خانوادگي، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل کار، نشانی به زبان فارسی، شماره تلفن همراه، دورنگار و پست الکترونیکی در يک صفحه جداگانه بدون شماره نوشته و نویسنده مسئول همراه با پست الکترونیکی مشخص شود.

2- عنوان مقاله: در وسط صفحه اول نوشته شود. عنوان مقاله باید کوتاه و روان بوده و از 15 واژه تجاوز نکند.

3- نام نویسنده یا نویسندگان همراه با سمت و تعیین نویسنده مسئول

4- مقدمه: بايد شامل اطلاعات مربوط به سابقه کار، توجيه اهميت تحقيق و هدف بررسي باشد.

5- مواد و روش‌ها: بايد به طور مشخص و روشن بيان شود. همچنين از شرح كامل روش‌هاي اقتباس شده خودداري كرده و به ذكر منابع آن بسنده شود.

6- نتايج و بحث: شامل تجزيه و تحليل نتايج به­دست آمده در ارتباط با کار تحقيق مورد نظر باشد.

7- واژه‌های كليدي: حداکثر 5 کلمه و بعد از متن به ترتیب الفبایی کلمات نوشته شود.

8- منابع: تعداد منابع مورد استفاده حداکثر 10 مورد باشد.

الف- منابع داخل متن:

منابع موجود در متن مقاله با ذکر شماره درج گردند (متن زير براي مثال ارايه مي‌شود):

وجود همبستگی میان دور آبياري و غلظت نيتروژن در بافتهاي مختلف گياه توسط محققان ديگر گزارش شده است (1، 3، 5). اسپاركز و همكاران (3) نشان دادند كه عناصر موجود در اندام هوايي گياه....

ب- منابع انتهای متن:

-    منابع مورد استفاده بايد شامل جديدترين اطلاعات در زمينه کار مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا نام خانوادگي نويسندگان مقاله مرتب و شماره‌گذاري شود. وقتي از چند اثر مختلف يک نويسنده استفاده مي‌شود ترتيب شماره‌گذاري اين مقاله‌ها بر حسب سال انتشار آنها (از قديم به جديد) انجام گيرد. (تمام منابع فارسي و انگلیسی مورد استفاده در داخل متن بايد به فارسی نوشته شود. در برگردان اسامي افراد اطمينان حاصل شود که املاء آن­ها و سال انتشار صحیح باشد).

در منابع مورد استفاده نام ژورنال‌ها به صورت مخفف نوشته شوند.

از قالب‌هاي زير براي ارايه فهرست منابع استفاده شود.

- نشریه‌های‌ علمي

1- Akbarpour V.,Sadeghi H.,and Ghajar M. 2010. Taxonomic study of Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas in Iran with emphasis on Floristic marker and using of determination of special station method. Water,Air and Soil Pollution,31: 217-230.

 

- كتاب‌

2- Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. John Wiley & Sons,NewYork.

 

- همايش‌ها

3- Berrada B. 2004. Options for water management during drought. p. 29–37. In E.D. Martin (ed.) Proceedings of the 4th Annual Four Corners Irrigation Workshop,8–10 Jul. 2004. Soil and Water Conserv. Soc.,New Mexico,USA.

 

شيوۀ نگارش

در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات غيرفارسي خودداري شود (در صورت نياز استفاده از پاورقي مجاز است). تمامي صفحه‌هاي مقاله بايد داراي شماره بوده و تعداد آنها از 2 بيشتر نباشد.

عنوان مقاله به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 13 و نام و سمت نویسندگان به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 12 باشد. متن مقاله بايد در قالب Microsoft Word و (Adobe Acrobat (pdf به آدرس ایمیل همایش به منظور داوری اولیه ارسال گردد و در مرحله بعدی از طریق سامانه الکترونیکی موجود ثبت شود. عناوین (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث و منابع) به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 12 و برای متن اصلی فارسي از BMitra 12 و قلم انگليسي Times New Roman 10 استفاده شود.

متن منابع مورد استفاده در انتهای مقاله می‌بایست به صورت معمولی (Regular) با سایز قلم فارسی BMitra 11 و قلم انگليسي Times New Roman 9 باشد.

عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به صورت فارسي نوشته شوند. عنوان جدول در بالا و با فرمت وسط‌چين نوشته و گوياي نتايج مندرج در آن باشد. هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیرمتن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود (مانند مثال زير):

جدول 1- برخي صفات مورفولوژیک مورد استفاده

 

سطح برگ (سانتی‌متر مربع)

تعداد شاخه جانبی

قطر ساقه

ارتفاع بوته

وزن تر بوته

(گرم)

 

(سانتی‌متر)

لجن فاضلاب

a9/58

a9/58

a9/58

a9/58

a9/58

کمپوست

a9/58

a9/58

a9/58

a9/58

a9/58

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختلاف معنی‌دار (P<0.05) نمی‌باشند

 

عنوان شكل در پايين و با فرمت وسط‌چين نوشته و معرف محتواي ارايه شده در آن باشد. فرمتهاي زير به‌عنوان مثال براي شكل‌ها پيشنهاد مي‌شوند:

شكل 1- تاثير دور آبياري بر غلظت عناصر در برگ

توجه: در مورد شكل، از الگوهاي (Pattern) سياه و سفيد استفاده شود (شكل زير براي مثال ارايه مي‌شود):

شكل 1- تاثير دور آبياري بر غلظت عناصر در برگ

 

موارد دیگر

دستورهاي نقطه‌گذاري (Punctuation) در نوشتار متن رعايت شود. مثلاً گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و ویرگول (،) و علامت سوال (؟) لازم نيست، ولي بعد از آن‌ها، درج يك فاصله لازم است. رعایت نیم‌فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان و ... ضروری است.

شماره پاورقی‌ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شوند.

 

عنوان مقاله: به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 13

نام نویسنده یا نویسندگان: به صورت معمولی (Regular) با سایز قلم BMitra 12

سمت و تعیین نویسنده مسئول: به صورت معمولی (Regular) با سایز قلم BMitra 12

 

مقدمه: به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 12

متن اصلی فارسي از BMitra 12 و قلم انگليسي Times New Roman 10

 

مواد و روش‌ها: به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 12

متن اصلی فارسي از BMitra 12 و قلم انگليسي Times New Roman 10

 

نتايج و بحث: به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 12

متن اصلی فارسي از BMitra 12 و قلم انگليسي Times New Roman 10

 

واژه‌های كليدي: به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 12

متن اصلی فارسي از BMitra 12

 

منابع: به صورت توپر (Bold) با سایز قلم BMitra 12

منابع مورد استفاده به صورت معمولی (Regular) با سایز قلم فارسی BMitra 11

دبیرخانه کنفرانس
آدرس : مازندران، ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه بیوتکنولوژی
تلفن (نمابر): 33687909-011

شنبه 30 تير ماه 1403

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان
پوستر کنفرانس